Hygiëneprotocol ToBRFV en Clavibacter in tomaat

Er is een hygiëneprotocol opgesteld voor ToBRFV en Clavibacter in tomaat. Dit protocol is samengesteld met de kennis die nu voorhanden is over deze ziekten en wordt waar nodig aangevuld.

Mocht u zelf vermoedens hebben dat op uw bedrijf ToBRFV aanwezig is vragen wij u dit te melden aan: Helma Verberkt (06 203 914 77) of Nicolette Quaedvlieg (06 418 168 87). Uw melding wordt anoniem behandeld.

Indien u zelf nog verbeterpunten voor dit protocol heeft kunt u deze doorgeven aan Annelies Kerkhof van Glastuinbouw Nederland, akerkhof@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Ga <link dossiers tobrfv-in-tomatengewas>hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.