Q-status plantenvirus ToBRFV in de EU

De Europese Commissie kent aan het plantenvirus ToBRFV een Quarantaine (Q)-status toe. Dit geldt met ingang van 1 november a.s. voor zowel tomaat als paprika. Gevolg is dat voor beide gewassen strenge maatregelen van kracht zijn. Volgens het EU-besluit heeft iedere lidstaat de mogelijkheid zelf vast te stellen welke maatregelen van toepassing zijn bij ToBRFV-vondsten in de productieteelt. De komende maanden zal duidelijk worden op welke wijze de NVWA invulling geeft aan de nieuwe EU-regels.

De organisaties die samen TuinbouwAlert vormen streven ernaar dat maatregelen werkbaar en zinvol zijn in de praktijk. Ze benadrukken dat de sector inzet op een Nederlandse uitwerking waarvan het hygiëneprotocol de basis vormt. Een Q-status is belastend voor betrokken bedrijven, zowel voor de zaadproductie, plantenteelt als teelt. Ondernemers met tomaten- of paprikagewas dat is besmet met ToBRFV, moeten daar melding van maken bij de NVWA.

Effectiviteit
Experts van de NVWA gaven eerder aan dat strenge maatregelen als gewasruimingen bij bedrijven met besmette planten erg ingrijpend en kostbaar zijn, maar naar verwachting weinig effectief in de strijd tegen het ToBRFV virus. Die conclusie trokken ze vorig jaar in een risico-inschatting voor Nederland. De Europese Commissie en een meerderheid van de EU-lidstaten verwachten echter dat eliminatie bij Duitse bedrijven met ToBRFV-besmet gewas succesvol is geweest. Andere lidstaten, waar dit virus officieel niet voorkomt, wensten de Q-status.

Hygiëne van groot belang
TuinbouwAlert blijft bij ondernemers met tomaten- of paprikagewas benadrukken dat het in acht nemen van hygiënemaatregelen van groot belang blijft. De NVWA ondersteunt het hygiëneprotocol dat de sectororganisaties eerder proactief opstelden via TuinbouwAlert breed hebben verspreid onder telers. De juiste maatregelen reduceren de kans op besmetting en verspreiding van het virus aanzienlijk. 

TuinbouwAlert blijft veredelaars, plantenkwekers, tomaten- en paprikatelers en handelaren informeren over de besluitvorming in Brussel, de uitwerking in Nederland en de gevolgen ervan voor betrokken ondernemers.

Geen gevaar volksgezondheid
ToBRFV vormt net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan het virus een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de teelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Die zijn niet op de markt te brengen, omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Ga <link dossiers tobrfv-in-tomatengewas>hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.