Statement inval NVWA-IOD

Het nieuwe plantenvirus ToBRFV in tomaat raakt de sector en zeker de direct getroffen telers hard. Dit zeer besmettelijke plantenvirus, dat geen gevaar vormt voor mens en dier, is de afgelopen jaren wereldwijd in vele landen aangetroffen en blijkt zich steeds verder te verspreiden.

Er zijn geen resistente rassen of effectieve gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar. Ondanks toepassing van strikte hygiënemaatregelen slaagden tot nu toe maar enkele getroffen bedrijven erin om het plantenvirus in hun kas te elimineren.

We snappen dat er wordt gezocht naar methodes voor het uitroeien van dit plantenvirus. Dat partijen daarbij een oplossing zoeken op illegale wijze, zoals de verdenking van de NVWA-IOD luidt, is niet de juiste weg en is niet te tolereren. Om te komen tot structurele oplossingen pleiten we als sectororganisaties voor een aanpassing van de huidige Q-status, nieuwe resistente rassen en een versnelling van de procedures voor toelating van laag-risico middelen tegen plantenvirussen als ToBRFV en andere plantenziekten en -plagen. We wachten verder het resultaat van het onderzoek van de NVWA-IOD af.