Uitroeien plantenvirus in tomatengewas snel van start

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil snelle uitroeiing van het plantenvirus tomato chlorosis (ToCV). Dat werd woensdag bevestigd bij twee bijeenkomsten voor telers over dit quarantaine-organisme. De sectororganisaties verenigd in TuinbouwAlert organiseerden de informatiebijeenkomsten. Daar gaven ook medewerkers van de NVWA uitgebreide toelichting op het virus en de aanpak om het uit te roeien.

De NVWA start zo spoedig mogelijk met het eliminatieprotocol bij drie tomatenbedrijven waar het virus in het gewas is aangetroffen. Er loopt onderzoek naar de bron en verdere verspreiding van het virus. Dit kan alleen via het plaaginsect wittevlieg. ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme (1A1). Het veroorzaakt een plantenziekte, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Snelle eliminatie moet voorkomen dat het virus zich vestigt in ons land. Volgens de NVWA lijkt uitroeien bij de huidige situatie en in deze periode van het jaar kansrijk.

Oproep: strikte hygiëne en ziek zoeken
Tomatentelers worden opgeroepen om hygiëneregels strikt na te leven, extra biologische bestrijders in te zetten tegen wittevlieg en actief het gewas in de gaten te houden op mogelijke symptomen. Via TuinbouwAlert verstrekken de sectororganisaties gezamenlijk informatie over de symptomen in besmet gewas en tips voor het ziek zoeken. Detectie is echter lastig en het schadebeeld is pas zichtbaar als de plant al enkele weken eerder is geïnfecteerd.

Zorg om mogelijke impact
De informatiebijeenkomsten maakten duidelijk dat de zorg om de mogelijke impact van verdere verspreiding van ToCV breed leeft. Het virus leidt tot productievermindering bij geïnfecteerde planten. Ook kan het leiden tot extra eisen van exportbestemmingen. Volgens de NVWA is de virusbesmetting snel ontdekt dankzij alertheid van de betrokken telers. Uitroeien gebeurt door zorgvuldig verwijderen en vernietigen van besmette planten en afdoden van alle wittevlieg in de kas. Dat lukt niet volledig met de inzet van natuurlijke bestrijders; inzet van chemie is vereist.

Dit is een gezamenlijk bericht van het CBL, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland, NFO en Plantum. Deze organisaties werken samen aan de beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw en communiceren bij incidenten en crises onder de naam TuinbouwAlert.

Kijk hier voor meer informatie over ToCV.