Update 8: Tomato chlorosis virus (ToCV)

Vandaag hebben alle tomatentelers update 8 over het Tomato chlorosis virus (ToCV) ontvangen.

GroentenFruit Huis, Plantum en LTO Glaskracht Nederland geven het dringende advies aan alle tomatentelers en opkweekbedrijven om maatregelen te nemen tegen het Tomato Chlorosevirus (ToCV). Het ‘Hygiëneprotocol: Van beheersingsstrategie tot eliminatie ToCV in tomaat’ geeft weer welke maatregelen nodig zijn. 

Bekijk hier update 8 en het hygiëneprotocol met bijlage Neveneffecten insecticiden tomaat. Ga hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.