Nieuws

Twitterfeed

ToCV in tomatengewas

Bij achttien tomatenbedrijven is het plantenvirus tomato chlorosis (ToCV) aangetroffen. ToCV veroorzaakt een plantenziekte, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Er loopt onderzoek naar de bron en of het virus verder is verspreid. Overdracht gebeurt vooral via het plaaginsect wittevlieg. ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme. Intensieve bestrijding van wittevlieg moet verdere verspreiding van ToCV voorkomen en bijdragen in het streven om het virus op termijn uit te roeien. Via TuinbouwAlert informeren de sectororganisaties hun achterban. Lees meer.

Over TuinbouwAlert

Het eten van groente en fruit draagt bij aan een gezonder leven. Consumenten hebben behoefte aan veel keuze in deze producten. Dagelijks spannen bedrijven en organisaties zich volop in om de ruime keuze aan gezonde groente en fruit te behouden. Deze producten zijn er niet alleen vers, maar ook bewerkt, verwerkt en geconserveerd.

De voedingstuinbouw staat voor veilige groente en fruit en alle schakels in de keten  nemen daar met elkaar de verantwoordelijkheid voor. Hetzelfde geldt voor plantgezondheid. Bedrijven en organisaties voeren samen  tal van projecten en activiteiten uit om daar invulling aan te geven. Ook werken brancheverenigingen van ondernemers in de groente- en fruitsector samen aan beheersing van risico’s, incidenten en crises onder de noemer TuinbouwAlert.

De organisaties die hierin samenwerken zijn: GroentenFruit Huis (coördinator), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en Plantum.

De voedingstuinbouw

De voedingstuinbouw bestaat uit alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de groente- en fruitsector, van plantaardig uitgangsmateriaal, teelt, handel, bewerking en verwerking van voedsel tot (winkel)verkoop. Gezamenlijk zorgen deze organisaties ervoor dat consumenten dagelijks beschikken over een ruim en zeer gevarieerd aanbod aan groente en fruit. Lees meer over de voedingstuinbouw.