Nieuws

ToBRFV in tomatengewas

In diverse landen is bij tomatenteeltbedrijven het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) aangetroffen. ToBRFV veroorzaakt een plantenziekte, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan dit virus een negatief effect hebben op de productie(omvang) bij de teelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Strikte hygiënemaatregelen zijn nodig om besmetting met dit mechanisch overdraagbaar virus tegen te gaan. Via TuinbouwAlert informeren de sectororganisaties hun achterban. Lees meer.

Southern tomato virus

Sinds 15 mei 2019 wordt op internet melding gemaakt van een uitbraak van nieuw tomatenvirus ‘Southern tomato virus (STV) in het Verenigd Koninkrijk en dat al enkele jaren gesignaleerd zou worden op het Europese vasteland. Wat is bekend van dit virus en is het een reëel gevaar voor de sector?

Op de Engelse website Hortidaily werd op 15 mei melding gemaakt van het tomatenvirus ‘Southern tomato virus (STV) in het Verenigd Koninkrijk. Er werd daarbij gesproken over een uitbraak en het feit dat dit virus al enkele jaren gesignaleerd wordt op het vasteland van Europa. Ook zou het virus symptomen veroorzaken die lijken op Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) en Pepinomozaïekvirus (PepMV). Dit bericht werd vrijwel letterlijk overgenomen op de zusterwebsite Groentennieuws.nl. Inmiddels zijn er gelijksoortige meldingen over STV te vinden op diverse andere plaatsen op het internet. Lees meer.

ToCV in tomatengewas

In 2017 werd bij een tomatenbedrijf het plantenvirus tomato chlorosis (ToCV) aangetroffen. In 2018 bleek het virus op in totaal 19 locaties aanwezig te zijn. Sindsdien nam het aantal getroffen bedrijven en locaties af, maar het virus is nog niet helemaal geëlimineerd. ToCV veroorzaakt een plantenziekte, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Overdracht gebeurt vooral via het plaaginsect wittevlieg. ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme. Intensieve bestrijding van wittevlieg moet verdere verspreiding van ToCV voorkomen en bijdragen in het streven om het virus op termijn uit te roeien. Via TuinbouwAlert informeren de sectororganisaties hun achterban. Lees meer.

Over TuinbouwAlert

Het eten van groente en fruit draagt bij aan een gezonder leven. Consumenten hebben behoefte aan veel keuze in deze producten. Dagelijks spannen bedrijven en organisaties zich volop in om de ruime keuze aan gezonde groente en fruit te behouden. Deze producten zijn er niet alleen vers, maar ook bewerkt, verwerkt en geconserveerd.

De voedingstuinbouw staat voor veilige groente en fruit en alle schakels in de keten  nemen daar met elkaar de verantwoordelijkheid voor. Hetzelfde geldt voor plantgezondheid. Bedrijven en organisaties voeren samen  tal van projecten en activiteiten uit om daar invulling aan te geven. Ook werken brancheverenigingen van ondernemers in de groente- en fruitsector samen aan beheersing van risico’s, incidenten en crises onder de noemer TuinbouwAlert.

De organisaties die hierin samenwerken zijn: GroentenFruit Huis (coördinator), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, Glastuinbouw NederlandPlantum en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

De voedingstuinbouw

De voedingstuinbouw bestaat uit alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de groente- en fruitsector, van plantaardig uitgangsmateriaal, teelt, handel, bewerking en verwerking van voedsel tot (winkel)verkoop. Gezamenlijk zorgen deze organisaties ervoor dat consumenten dagelijks beschikken over een ruim en zeer gevarieerd aanbod aan groente en fruit. Lees meer over de voedingstuinbouw.