Toolbox

Via TuinbouwAlert zullen de bedrijven en organisaties in voedingstuinbouw ondersteund en geïnformeerd worden als er sprake is van een incident binnen de sector. Er zijn toolboxen ontwikkeld met allerlei materialen die gebruikt kunnen worden in de communicatie over het incident.

Het voorkomen van een incident is belangrijk en daar zijn ook tools voor ontwikkeld.

Voedselveiligheid

Plantgezondheid

Actueel bij plantgezondheid is de dreiging van insleep van Xylella fastidiosa. Deze bacterieziekte trof olijfbomen in de hak van Italië en verspreidde zich later uit naar delen van Frankrijk. Xylella kan voor komen in een groot aantal waardplanten, waaronder vrijwel het gehele boomkwekerijsortiment, een aantal vaste planten en kuip- en potplanten en enkele groente- en fruitgewassen.

Voor meer informatie over Xylella, zie:

Oefenen

Bedrijven die met hun eigen crisisteam willen oefenen hoe zij moeten reageren op een crisis, kunnen een oefenscenario opvragen bij GroentenFruit Huis, Nicolette Quaedvlieg, e-mail quaedvlieg@spam-protectgroentenfruithuis.nl, telefoon 079 3681121.

Voor andere vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging.