Crisismanagement

Voedselveilige groente en fruit zijn een gezamenlijk belang én verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten van productie en verkoop. Hetzelfde geldt voor goede plantgezondheid. Om invulling te geven aan dat belang en die verantwoordelijkheid, voeren bedrijven en organisaties samen tal van projecten en activiteiten uit. Ook werken brancheorganisaties van ondernemers in de groente- en fruitsector samen aan beheersing van risico’s, incidenten en crises.

GroentenFruit Huis coördineert de crisisaanpak, waaraan Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland, Glastuinbouw NederlandPlantum en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) deelnemen.

Kernteam

Iedere deelnemende vereniging heeft een of enkele vertegenwoordiger(s) in het kernteam. Zij brengen kennis en netwerk bijeen om dreigingen en verstoringen bij de productie en verkoop van groente en fruit weg te nemen en schade te beperken. De samenwerking is toegespitst op de thema’s voedselveiligheid en plantgezondheid. Crisismaatregelen en crisiscommunicatie vinden plaats in afstemming en samenwerking met partijen uit de betrokken ketens in de groente- en fruitsector. Waar nodig en mogelijk, vindt overleg en afstemming plaats met overheden, zoals de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en overheidsinstanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Veiligheidsregio’s.

Samenstelling kernteam

Individuele verantwoordelijkheid

De gezamenlijke aanpak van het bedrijfsleven ontneemt individuele bedrijven niet van hun wettelijke verantwoordelijkheid om incidenten te voorkomen en/of te bestrijden. Voor hulp en ondersteuning kunnen ze terecht bij hun eigen branchevereniging. Als een incident of crisis meerdere bedrijven of ketenschakels treft, vormt het kernteam een crisisteam. Dat draagt er met activiteiten en informatie aan bij dat individuele ondernemers uitwerking kunnen blijven geven aan wettelijke en bovenwettelijke, private voorzorgsprincipes en maatregelen die van kracht zijn om de voedselveiligheid en plantgezondheid te waarborgen.