De sector

De voedingstuinbouw bestaat uit alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de groente- en fruitsector, van plantaardig uitgangsmateriaal, teelt, handel, bewerking en verwerking van voedsel tot (winkel)verkoop. Gezamenlijk zorgen deze partijen  ervoor dat consumenten dagelijks beschikken over een ruim en zeer gevarieerd aanbod aan groente en fruit.

De voedingstuinbouwbedrijven zijn werkzaam tot ver over de landsgrenzen. Nederland is een wereldspeler als het gaat om ontwikkeling, productie en verkoop van groente en fruit. De voedingstuinbouw is de derde exportsector van Nederland. Goed voor een exportomzet van bijna € 14 miljard in verse en verwerkte groente en fruit. De export omvat deels ook producten die eerst in eigen land zijn ingevoerd. De totale import vertegenwoordigt in verse groente en fruit een waarde van ruim 5 miljard euro. 

Productief land

Nederland staat in de productie Top-10 van groente binnen de EU op nummer vijf en voor fruitproductie op nummer tien. Ook plantenveredeling doet het goed in Nederland. Met meer dan 300 bedrijven actief in veredeling, vermeerdering, opkweek en handel van onder meer zaden en jonge planten, is dit een belangrijke deelsector van de voedingstuinbouw. Deze deelsector heeft een omzet van 2,7 miljard euro met een exportwaarde van 2,5 miljard euro per jaar.

Beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid

Nederlandse veredelingsbedrijven leveren hoogwaardige kennis en veel nieuwe rassen en gewassen. Deze geven hogere opbrengsten tegen lager verbruik van hulpstoffen, met lagere uitval in de verwerking en een grotere keuze voor de consument. Ook bij de andere schakels in de productie- en verkoopketen spelen beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid een belangrijke rol. Ketenpartners werken onder meer samen aan verduurzaming op thema’s zoals gewasbescherming, water- en energieverbruik, afvalpreventie en het tegengaan van verspillingen.

Controle

Onafhankelijke laboratoria en keuringsdiensten controleren groente en fruit met grote regelmaat. Consumenten kunnen er op vertrouwen dat de producten die in de winkel worden aangeboden voldoen aan alle eisen die in wetgeving en in kwaliteitssystemen zijn vastgelegd.

Kengetallen

Meer informatie over de deelsectoren is te vinden bij Wageningen Economic Research