Aansprakelijkheid

TuinbouwAlert werkt bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg. De organisaties betrokken bij TuinbouwAlert zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de informatie op deze website. De organisaties zijn ook niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk of niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid informatie

Aan informatie over regelgeving, aangeboden op deze website, zijn geen rechten te ontlenen. Europese wetgeving wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Nationale wetgeving is gepubliceerd in de Staatscourant

Privacy-statement

Dit is het Privacy Statement van TuinbouwAlert. De organisaties betrokken bij TuinbouwAlert respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat TuinbouwAlert uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die personen die onze website bezoeken uitdrukkelijk en vrijwillig geven. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven of mails te ontvangen of om u aan te melden voor een bijeenkomst of event. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisering van doelgroepgerichte communicatie.