Toolbox

Via TuinbouwAlert worden bedrijven en organisaties in de voedingstuinbouw ondersteund en geïnformeerd als er sprake is van een incident binnen de sector. Deze toolbox bevat allerlei materialen die zijn te gebruiken in de aanpak en communicatie over het incident.

Het voorkomen van een incident is belangrijk en daar zijn ook tools voor beschikbaar.

Voedselveiligheid

Plantgezondheid

Actueel bij plantgezondheid is de dreiging van insleep van Xylella fastidiosa. Deze bacterieziekte trof olijfbomen in 'de hak' van Italië en verspreidde zich later uit naar delen van Frankrijk. Xylella kan voorkomen in een groot aantal waardplanten, waaronder vrijwel het gehele boomkwekerijsortiment, een aantal vaste planten en kuip- en potplanten en enkele groente- en fruitgewassen.

Voor meer informatie over Xylella, zie:

Oefenen

Bedrijven die met hun eigen crisisteam willen oefenen hoe te reageren bij een crisis, kunnen een oefenscenario opvragen bij GroentenFruit Huis (Nicolette Quaedvlieg, quaedvlieg@spam-protectgroentenfruithuis.nl, tel. 079 3681121).

Voor andere vragen kunt u terecht bij uw branchevereniging.