Via het formulier calamiteitenmelding voedingstuinbouw kunt u situaties en risico's die de voedselveiligheid bij groente en fruit of de plantgezondheid van (de teelt van) deze producten op het spel zetten online melden aan het kernteam. Op basis van de door u gegeven omschrijving van de aard van de situatie is een eerste inschatting te maken van de mogelijke impact. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.