ToBRFV in tomatengewas

Het plantenvirus ToBRFV is pas sinds enkele jaren bekend. Sindsdien is het in diverse landen verspreid over de wereld aangetroffen. Er zijn officiële meldingen uit Spanje, Italië, Duitsland, Canada (Ontario), China, Turkije, Engeland, Jordanië, Israël, Mexico en de Verenigde Staten (Californië) over vondsten op tomatenteeltbedrijven. Op 21 oktober 2019 meldde LNV-minister Schouten de eerste vondst in Nederland van ToBRFV bij een tomatenteeltbedrijf. Daarna volgden meer vondsten; de actuele situatie staat vermeld op de NVWA-site. Het virus vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan ToBRFV een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Deze worden niet meer op de markt gebracht; ze voldoen niet aan de kwaliteitsstandaarden.

Q-waardig organisme in EU
ToBRFV geldt in de EU per 01 november 2019 als Q-waardig voor zowel tomaat als paprika en pepers. Dit heeft tot gevolg dat voor deze gewassen strenge maatregelen van kracht zijn. Volgens het EU-besluit heeft iedere lidstaat de mogelijkheid zelf vast te stellen welke maatregelen van toepassing zijn bij ToBRFV-vondsten in de productieteelt. De NVWA bepaalde dat de status van Q-waardig in Nederland op 04 oktober 2019 inging. Een ieder die een vondst of vermoeden heeft van een ToBRFV-besmetting, moet daar melding van maken bij de NVWA.

Preventie door strikte hygiëne
Glastuinbouw Nederland stelde samen met GroentenFruit Huis, Plantum en Groen Agro Control een Hygiëneprotocol op. De hierin genoemde aandachtspunten en maatregelen helpen om introductie en eventuele verspreiding van het ToBRFV te voorkomen. Glastuinbouw Nederland en telersverenigingen verspreidden het protocol medio maart 2019 bij bedrijven met tomatenteelt en begin april 2019 bij bedrijven met paprikateelt. Dit protocol is samengesteld met de kennis die nu voorhanden is, is met name gericht op preventie en wordt indien nodig geactualiseerd. De derde versie verscheen in oktober 2019, de tweede versie dateert van begin april 2019.

Informatie over ToBRFV

Achtergrondinformatie