ToBRFV in tomatengewas

Het plantenvirus ToBRFV is pas sinds enkele jaren bekend. Sindsdien is het in diverse landen verspreid over de wereld aangetroffen. Er zijn meldingen van ToBRFV-vondsten bij tomatenteeltbedrijven in Jordanië, Israël, Duitsland, Mexico, Italië (Sicilië) en de Verenigde Staten (Californië). Dit virus vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan ToBRFV een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Deze worden niet meer op de markt gebracht; ze voldoen niet aan de kwaliteitsstandaarden.

Niet Q-waardig organisme
De NVWA beschouwt dit virus als een niet Q-waardig organisme; er geldt geen meldplicht voor ToBRFV. Bedrijven die besmetting met ToBRFV aantreffen of daar vermoedens van hebben, kunnen dat melden bij het kernteam van TuinbouwAlert. Meldingen geven een beeld van de mate waarin het virus in ons land aanwezig is en geven de sectororganisaties input voor het bepalen van de beste beheersstrategie, mogelijk bron(nen) en verspreidingsroute. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Preventie door strikte hygiëne
Glastuinbouw Nederland stelde samen met GroentenFruit Huis, Plantum en Groen Agro Control een Hygiëneprotocol op. De hierin genoemde aandachtspunten en maatregelen helpen om introductie en eventuele verspreiding van het ToBRFV te voorkomen. Glastuinbouw Nederland en telersverenigingen verspreidden het protocol medio maart bij bedrijven met tomatenteelt. Dit protocol is samengesteld met de kennis die nu voorhanden is en is met name gericht op preventie. Begin april verscheen de tweede versie met als extra bijlage een protocol voor erfbetreders.

Achtergrondinformatie