Eliminatie ToCV: Dringend advies om sectorplan tegen ToCV te blijven volgen

GroentenFruit Huis, Plantum en Glastuinbouw Nederland geven nog steeds het dringende advies aan alle tomatentelers en opkweekbedrijven om maatregelen te nemen tegen het Tomato Chlorosevirus (ToCV).

Eind 2017 is het eerste geval van ToCV vastgesteld in Nederland. Daarna bleken in 2018 dat 19 locaties besmet waren. Het aantal getroffen bedrijven en locaties neemt duidelijk af, maar dit virus is nog steeds niet helemaal geëlimineerd. Het ‘Hygiëneprotocol: Van beheersingsstrategie tot eliminatie ToCV in tomaat’ geeft weer welke maatregelen nodig zijn. Het geactualiseerde protocol is hier te vinden.

Van belang sectorplan te volgen
Het protocol is gericht op beheersstrategie in de opkweek en in de teelt, aangevuld met een eliminatieprotocol voor iedere teeltwisseling om Nederland ToCV-vrij te krijgen. Dit is zowel voor onze productie als voor de internationale marktpositie van groot belang. Het virus is lang latent aanwezig en heeft als verspreidingsvector wittevlieg. Het is dus van belang dat de hele tomatenketen het sectorplan volgt.

Basis en aanvulling
De basis omvat hygiëne, verwijderen van zieke planten en biologische beheersing van wittevlieg. Aanvullend is een beperkt aantal correctiemiddelen ter beschikking. Om deze reden is een vrijstelling (artikel 38) van Verimark in de teelt van tomaat afgegeven ter bestrijding van wittevlieg. Dit middel is aanvullend noodzakelijk om het geïntegreerde biologische systeem (IPM) voor wittevliegbeheersing met roofwantsen en sluipwespen in stand te houden. Bij de teeltwisseling moeten alle wittevliegen worden afgedood en het gewas verantwoord worden afgevoerd, zodat het ToCV zich niet kan verspreiden. In het protocol zijn adviezen hiervoor opgenomen. Het protocol is het resultaat van een unieke samenwerking tussen opkweekbedrijven, teeltbedrijven en afzetorganisatie, samen met de NVWA.

TuinbouwAlert
Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert. Meer informatie over ToCV is te vinden <link dossiers tocv-in-tomatengewas>in het gelijknamige dossier.

Download hier deze update in PDF.