TuinbouwAlert: ‘Zoek aanpak ToBRFV-problematiek binnen de wet’

TuinbouwAlert pleit voor structurele oplossingen voor de ToBRFV-problematiek in de tomatensector. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Plantum, die deel uitmaken van TuinbouwAlert, ondersteunen dan ook de oproep van de NVWA om geen cross-protectie toe te passen.

De sectororganisaties pleiten voor een aanpassing van de huidige Q-status, nieuwe resistente rassen en versnelling van procedures voor toelating van laag-risico middelen tegen plantenvirussen als ToBRFV en andere plantenziekten en -plagen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er aanvullende goede reinigingsmiddelen en biociden beschikbaar komen om tot daadwerkelijke eliminatie van dit plantenvirus te komen.

Geen effectieve middelen
Er zijn nog geen resistente rassen dan wel effectieve gewasbeschermingsmiddelen in de teelt beschikbaar. Ondanks toepassing van strikte hygiënemaatregelen slaagden tot nu toe maar enkele getroffen bedrijven erin om het plantenvirus in hun kas te elimineren. Gestaag neemt het aantal besmette bedrijven toe. Tegen die achtergrond is te snappen dat er wordt gezocht naar methodes om met het virus om te gaan. Dat partijen daarbij een oplossing zoeken op illegale wijze is volgens TuinbouwAlert niet de juiste weg. Dat is ook niet te tolereren. Dit geldt zowel voor eerdere verdenkingen van bedrijven die dit mogelijk op illegale wijze inzetten, als voor tomatenteeltbedrijven die planten mogelijk opzettelijk infecteren met een ‘milde variant’ van ToBRFV. De oproep van de NVWA om geen cross-protectie toe te passen tegen ToBRFV ondersteunt TuinbouwAlert. Het NVWA-onderzoek zal uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van opzettelijke besmetting.

Zeer besmettelijk virus
Het nieuwe plantenvirus ToBRFV in tomaat raakt de sector en zeker de direct getroffen telers hard. Dit zeer besmettelijke plantenvirus, dat geen gevaar vormt voor mens en dier, is de afgelopen jaren in vele landen aangetroffen, zowel in Europa als in de wereld. Dit mechanisch overdraagbare virus blijkt zich steeds verder te verspreiden.

TuinbouwAlert
Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert. Meer informatie over ToBRFV is te vinden in het gelijknamige dossier op www.TuinbouwAlert.nl