NVWA spoort opnieuw besmette zaadpartijen op

De NVWA heeft bij zijn onderzoek naar en controles op de herkomst en verspreiding van ToBRFV nieuwe partijen besmet zaad opgespoord. Het betreft tomaten-, paprika- en hete peperzaad, afkomstig uit China, Israël en Jordanië. Er is in ons land ToBRFV aangetroffen bij 19 tomatenteeltbedrijven; drie andere staan onder zware verdenking.

Het aantal direct getroffen bedrijven blijkt uit de nieuwe stand van zaken, die de NVWA vandaag publiceerde op haar website. Over de vondsten bij partijen zaad bericht de NVWA uitvoerig in een vakbericht.

Niet in EU in de handel
Voor zover bij TuinbouwAlert bekend, zijn de besmette partijen zaad niet in ons land of elders in de EU in de handel gebracht. De betreffende partijen zijn ingevoerd in de EU, in de periode voordat de Europese ToBRFV-Noodmaatregel van kracht was. De NVWA zal haar traceringsonderzoek voortzetten. TuinbouwAlert volgt dit op de voet en draagt eraan bij waar dit mogelijk is.

TuinbouwAlert
Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert. Meer informatie over ToBRFV is te vinden in het dossier.