Kort hygiëneprotocol ToBRFV beschikbaar in Engels en Pools

Om anderstalige bezoekers en personeel op uw bedrijf te informeren over welke hygiënemaatregelen zij moeten nemen in verband met het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een kort hygiëneprotocol opgesteld. Hierin wordt verwezen naar een factsheet met o.a. foto's om het virus te herkennen. De bestanden zijn beschikbaar in het Nederlands, Pools en Engels.

Hygiëneprotocol

  • Kort hygiëneprotocol ToBRFV voor personeel <link content docs dossiers tobrfv>Nederlands / <link content docs dossiers tobrfv>Engels / <link content docs dossiers tobrfv>Pools
  • Kort hygiëneprotocol ToBRFV voor bezoekers <link content docs dossiers tobrfv>Nederlands / <link content docs dossiers tobrfv>Engels

Let op: de hygiëneprotocollen zijn opgesteld op A3 formaat. Let hierop bij het printen van de documenten. Indien u het protocol iets wil aanpassen naar het protocol op uw bedrijf dan kunt u de bestanden in Word opvragen bij Glastuinbouw Nederland, info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Factsheet
In het protocol wordt verwezen naar een factsheet met meer informatie over hygiënemaatregelen en diverse ziektebeelden in de tomatenteelt. Deze kunt u via onderstaande links downloaden.