Leidraad preventie Xylella beschikbaar

De quarantaine-bacterie Xylella kan grote schade aanrichten aan veel waardplanten. Het gebied waar Xylella voorkomt breidt in de wereld en binnen de EU uit. Er zijn reeds uitbraken geconstateerd in o.a. Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Wij moeten dan ook voorzorgsmaatregelen nemen om Nederland Xylella vrij te houden.

Plantmateriaal moet voorzien zijn van een plantenpaspoort. De kans op introductie is groot. In samenwerking met diverse sectoren is een leidraad preventie Xylella opgesteld. De leidraad preventie Xylella is bestemd voor telers en handelskwekers en geeft een overzicht van een aantal aandachtspunten die van belang zijn om te voorkomen dat u planten met een Xylella-besmetting op uw bedrijf binnen haalt.

Het accent wordt vooral gelegd op de herkomst van het plantmateriaal en de (teelt)omstandigheden waarin het plantmateriaal is opgekweekt.  Daarnaast zijn er tips voor algemene bedrijfshygiëne opgenomen. Deze leidraad is ontwikkeld door LTO Nederland in het kader van het project fytosanitaire preventie, in samenwerking met de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland, VBN en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Hier kunt u de leidraad downloaden. Meer informatie over Hygiëne en protocollen vindt u op deze pagina.