Organisaties groente- en fruitketen lanceren TuinbouwAlert

Zes organisaties uit de groente- en fruitketen lanceren vandaag www.TuinbouwAlert.nl. CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum werken al langer samen aan beheersen van risico’s en crises met voedselveiligheid en plantgezondheid in de voedingstuinbouw. In periodes met crises op die terreinen communiceren ze vanaf nu samen onder de naam TuinbouwAlert.

Incidenten en crises met groente en fruit raken vaak meerdere ketenschakels. Genoemde organisaties brengen in het kernteam Risico- en crisismanagement voedingstuinbouw kennis en netwerk bijeen om dreigingen en verstoringen bij de productie en verkoop van groente en fruit weg te nemen en schade te beperken.

Ook verstrekken ze informatiemateriaal om de bewustwording en beheersing van risico’s met voedselveiligheid te versterken. Dit omvat een instructievideo en poster over microbiologische gevaren, de besmettingsbronnen en voorname beheersmaatregelen. Er zijn checklists voor situaties met neerslag na chemische incidenten (zoals grote branden) in de regio, voor wat te doen bij een recall en voor het opstellen van een bedrijfseigen crisisdraaiboek. Bedrijven die met een eigen crisisteam een oefening willen doen, kunnen voor tips en een oefenscenario voor een crisissimulatie bij GroentenFruit Huis terecht.

Deze organisatie verzorgt de coördinatie van het kernteam. Dit team stuurt de gezamenlijke aanpak aan van incidenten en crises met plantgezondheid en voedselveiligheid die een regio overstijgen en meer ketenschakels raken. Ondernemers kunnen situaties en risico's die de voedselveiligheid bij groente en fruit of de plantgezondheid van (teelt van) die producten op het spel zetten doorgeven aan het kernteam via het Meldpunt op www.TuinbouwAlert.nl.

Op de site staat ook het informatiemateriaal, dat verder wordt verspreid via de deelnemende brancheverenigingen. De afgelopen periode werkte het kernteam met het project ‘Investeren in veiligheidscultuur en incidentsimulatie’ aan meer bewustwording in de sector over risico’s met microbiologische besmettingen. Groente en fruit zijn gezond, maar kunnen bron van voedselinfecties zijn. Incidenten wereldwijd laten zien dat dan de impact groot kan zijn, met veel zieken en soms ook dodelijke afloop. Ondernemers moeten continu het besef hebben dat ook een geringe besmetting met virussen, bacteriën of schimmels een doorwerking heeft in de keten.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum.