Update 7: Tomato chlorosis virus (ToCV)

Vandaag hebben alle tomatentelers update 7 over het Tomato chlorosis virus (ToCV) ontvangen.

Nederland ToCV-vrij krijgen met een beheerstrategie tijdens de opkweek en de teelt en een eliminatieprotocol voor iedere teeltwisseling. Dat is de essentie van de ketenaanpak in de tomaten productieketen, die de organisaties die samenwerken in TuinbouwAlert opstelden, in goed overleg met de NVWA. Het pakket maatregelen, in de vorm van een Hygiëneprotocol, is beschikbaar en wordt breed verspreid onder opkwekers en telers. Het Tomato Chlorosis Virus werd in november 2017 voor het eerst vastgesteld en is tot nu toe bij 18 bedrijven in het gewas aangetroffen.

Bekijk hier update 7 en het hygiëneprotocol met bijlage Neveneffecten insecticiden tomaat. Ga <link dossiers tocv-in-tomatengewas>hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.