Update 8: Tomato chlorosis virus (ToCV)

Vandaag hebben alle tomatentelers update 8 over het Tomato chlorosis virus (ToCV) ontvangen.

GroentenFruit Huis, Plantum en LTO Glaskracht Nederland geven het dringende advies aan alle tomatentelers en opkweekbedrijven om maatregelen te nemen tegen het Tomato Chlorosevirus (ToCV). Het ‘Hygiëneprotocol: Van beheersingsstrategie tot eliminatie ToCV in tomaat’ geeft weer welke maatregelen nodig zijn. 

Bekijk hier update 8 en het <link content docs dossiers tocv _blank>hygiëneprotocol met <link content docs dossiers tocv bijlage_1_neveneffecten_insecticiden_tomaat.pdf _blank>bijlage Neveneffecten insecticiden tomaat. Ga <link dossiers tocv-in-tomatengewas _blank>hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.