Voedselveiligheid vereist continue aandacht en hygiëne

Groente en fruit zijn gezond, maar kunnen bron van voedselinfecties zijn. Incidenten laten wereldwijd zien dat dan de impact groot kan zijn, met veel zieken en soms ook dodelijke afloop. Ondernemers moeten continu het besef hebben dat ook een geringe besmetting met virussen, bacteriën of schimmels een doorwerking heeft in de keten. Dat vereist de eigen risicoanalyse actueel te houden en op te laten volgen door (hygiëne)maatregelen.

Om die bewustwording te versterken en praktische handvatten te geven met voornaamste beheersmaatregelen, verspreiden organisaties uit de groente- en fruitketen samen onder de noemer TuinbouwAlert informatiemateriaal bij hun achterban. Het betreft een poster en een instructievideo over microbiologische gevaren. Ook zijn checklists opgesteld over wat te doen bij een recall, voor het opstellen van een bedrijfseigen crisisdraaiboek en voor wat te doen in situaties met neerslag na chemische incidenten (zoals een grote brand) in de regio.

De poster en video maken geven inzicht in besmettingsroutes voor microbiologische gevaren: mensen, water, dieren, dierlijke mest en apparatuur, materialen en ruimtes. Voor elke route is beschreven met welke beheersmaatregelen de grootste besmettingsrisico’s zijn uit te sluiten. Het informatiemateriaal wordt verspreid via de individuele organisaties en is beschikbaar op de gezamenlijke website www.TuinbouwAlert.nl.

Die website is voor CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum ook het centrale informatiepunt in periodes met crises met voedselveiligheid en plantgezondheid in de voedingstuinbouw. Genoemde organisaties werken al langer samen in het kernteam Risico- en crisismanagement voedingstuinbouw aan beheersing van risico’s en crises met voedselveiligheid of plantgezondheid. De site omvat ook een meldpunt waarmee situaties en risico's die de voedselveiligheid bij groente en fruit of de plantgezondheid van (de teelt van) deze producten op het spel zetten online zijn door te geven aan het kernteam.

De afgelopen periode werkte het team met het project ‘Investeren in veiligheidscultuur en incidentsimulatie’ aan meer bewustwording in de sector over risico’s met microbiologische besmettingen. Dit gebeurde onder meer met presentaties en workshops over veiligheidscultuur, waarbij deelnemers een praktische aanpak van crisisbeheersing kregen bijgebracht. Om daarna met een crisisscenario te kunnen oefenen. Bedrijven die met een eigen crisisteam ook een oefening willen doen, kunnen voor tips en een oefenscenario met een crisissimulatie bij het GroentenFruit Huis terecht (Nicolette Quaedvlieg; quaedvlieg@spam-protectgroentenfruithuis.nl, tel. 079 3681121).

Een andere ontwikkelde activiteit is de Benchmark Voedselveiligheid, waarmee bedrijven inzicht krijgen waar ze staan op het gebied van voedselveiligheid ten opzichte van collega-bedrijven of de sector (zie www.benchmark-groentenfruithuis.nl). En FoodCompass werkte een microbiologische risicoanalyse uit voor de kwaliteit van oppervlaktewater voor gebruik van irrigatie. De risicoanalyse vormt de basis voor een op te zetten collectieve bemonstering op aanwezigheid van Escherichia coli. Meer informatie over de risicoanalyse, die invulling geeft aan de vereisten van GlobalG.A.P., is te vinden op www.watermonitoring.nl.

Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum.