Gebruik hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak

Alleen met heel strikte hygiënemaatregelen is verdere verspreiding van het plantenvirus ToBRFV tegen te gaan. Gebruik het Hygiëneprotocol ToBRFV om een bedrijfseigen aanpak op te zetten en uit te voeren! Dit dringende advies kregen ruim 100 tomatentelers en plantenkwekers maandag bij de informatiebijeenkomsten die de samenwerkende organisaties Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Plantum binnen TuinbouwAlert organiseerde met medewerking van de NVWA en Groen Agro Control.

Vandaag publiceerde TuinbouwAlert een volgende versie van het Hygiëneprotocol. “Dit geeft handvatten voor het opstellen van een bedrijfseigen aanpak gericht op preventie en ook voor maatregelen bij besmetting. Stel dat op met een adviseur of kwaliteitsmanager. En besef dat het effect van het plan van aanpak sterker wordt naarmate je meer maatregelen toepast”, adviseerde Helma Verberkt van Glastuinbouw Nederland bij de toelichting van het Hygiëneprotocol ToBRFV. Het plantenvirus kent ook paprika en pepers als waardplant. De in Nederland gangbaar geteelde paprikarassen zijn resistent tegen het virus, dat net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Tandenborstel schoon
Het protocol maakt helder dat alles draait om bijzonder goed reinigen (‘tandenborstel schoon’) en ontsmetten met de juiste methode en middelen. In opdracht van de sectororganisaties verrichtte Groen Agro Control onderzoek naar bruikbaarheid en werkzaamheid van methodes en middelen, waarvan de resultaten werden gepresenteerd. Duidelijk is dat ontsmetten alleen werkt, als de te behandelen oppervlakten heel schoon zijn.

Geen gewasruiming
NVWA-medewerkers lichtten de maatregelen toe die in werking treden bij een vondst. Gewasruiming is niet aan de orde en niet aangetaste vruchten zijn te verkopen. Ook hier is ‘hygiëne, hygiëne en nogmaals hygiëne’ het devies om introductie op schone bedrijven en verdere verspreiding van het zeer besmettelijke virus vanaf een besmet bedrijf te voorkomen. Om een goede aanpak te kiezen, is een goed beeld van de huidige verspreiding nodig. De NVWA vordert daarvoor informatie en voert nadere inspecties uit. Dat brengt al meer bedrijven in beeld met (mogelijk) aangetast gewas.

Meldplicht
Voor een ieder die een ToBRFV-besmetting vermoedt, geldt sinds 4 oktober een meldplicht. Vanaf maandag 28 oktober gaat de NVWA hier strafrechtelijk op handhaven. Bij nalatigheid volgt Proces Verbaal, zo meldde de NVWA. Aangezien het virus veel schade kan geven aan het gewas en de vruchten bij een individuele teler en aanwezigheid in Nederland kan leiden tot afzetproblemen voor de hele sector, is iedereen gebaat bij eliminatie van het virus. Gezien de besmettelijkheid van het virus hebben wetenschappers een hard hoofd in volledige eliminatie. “Wil bestrijding van ToBRFV succesvol zijn, dan moeten sector en NVWA goed samenwerken”, was de oproep van de NVWA.

Kamerbrief
Maandag informeerde minister Schouten van LNV de Tweede Kamer met een brief over een recente vondst van het plantenvirus en een ernstige verdenking bij tomatenbedrijven in het Westland.

TuinbouwAlert
Het <link content docs dossiers tobrfv>Hygiëneprotocol en de presentaties van de informatiebijeenkomsten zijn terug te vinden in het ToBRFV-dossier. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert.