Meldplicht ToBRFV

Er is een verdenking van een vondst van het plantenvirus ToBRFV bij een tomatenteeltbedrijf. De NVWA legt het bedrijf hygiënemaatregelen op. TuinbouwAlert heeft contact met de ondernemer en adviseert over de uitvoering van de maatregelen, die verdere verspreiding van het virus helpen te voorkomen.

In september kondigde de Europese Commissie nieuwe noodmaatregelen af ter voorkomen en bestrijden van het plantenvirus. Die regels zijn van kracht per 1 november a.s. Daarop vooruitlopend gaf de NVWA ToBRFV een Q-status per 4 oktober j.l. en daarmee geldt voor een ieder een meldplicht. TuinbouwAlert hecht sterk aan grondige hygiënemaatregelen om introductie of verspreiding van het virus tegen te gaan. Binnenkort komt het aangepaste hygiëneprotocol 2.0 beschikbaar alsmede de resultaten van het onderzoek gericht op reinigen.

Geen gevaar volksgezondheid
ToBRFV vormt net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan het virus een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt en kan leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Die zijn niet op de markt te brengen; ze voldoen niet aan de kwaliteitsstandaarden.

Relatief nieuw virus
ToBRFV is relatief nieuw, pas sinds enkele jaren bekend en is sindsdien in diverse landen verspreid over de wereld aangetroffen. Er zijn officiële meldingen uit Italië, Duitsland, China, Turkije, Engeland, Jordanië, Israël, Mexico en de Verenigde Staten. Naast tomaat zijn paprika, peper en enkele sierplanten waardplant van ToBRFV. De in Nederland gangbare paprikarassen zijn resistent tegen ToBRFV.

TuinbouwAlert
Dit is een gezamenlijk bericht van Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en het CBL. Deze organisaties werken samen aan de beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw en communiceren tijdens incidenten en crises gezamenlijk via TuinbouwAlert.

Kijk hier voor meer informatie over het virus.