ToBRFV steeds verder verspreid

Het rijtje landen waar ToBRFV is aangetroffen bij tomatenteeltbedrijven blijft toenemen. Deze week werd bekend dat ook in Spanje een vondst is bevestigd. In Nederland is bij tien bedrijven ToBRFV aangetroffen; zeven bedrijven staan onder zware verdenking, meldt de NVWA op haar site.

Lees hier het bericht van de NVWA.

Hulpmiddelen voor telers
TuinbouwAlert publiceerde instructiekaarten over hygiëne en achtergronden van het virus. De kaarten zijn eenvoudig en te gebruiken voor personeel en voor bezoekers / erfbetreders. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools:

  • Kort hygiëneprotocol ToBRFV voor personeel <link content docs dossiers tobrfv>Nederlands / <link content docs dossiers tobrfv>Engels / <link content docs dossiers tobrfv>Pools
  • Kort hygiëneprotocol ToBRFV voor bezoekers <link content docs dossiers tobrfv>Nederlands / <link content docs dossiers tobrfv>Engels
  • Factsheet ToBRFV Nederlands / Engels / Pools

Getroffen bedrijven
Telers met een getroffen teeltlocaties moeten een Plan van aanpak ter goedkeuring voorleggen aan de NVWA. Daarin moet aangegeven worden welke maatregelen zij nemen bij de teeltwisseling dan wel hoe ze de teelt verder afmaken. Gewerkt is aan een format hiervoor ter ondersteuning van de getroffen telers. Deze is via de kwaliteitsmanager van de aangesloten telersverenigingen op te vragen. Voor vragen over geconditioneerde afvalverwerking kunnen getroffen telers zich melden bij Jos van Kester (tel. 06 46216729, email jvankester@spam-protectglastuinbouwnederland.nl).

Mechanische overdracht
Mechanische overdracht door de mens is de voornaamste besmettingsroute voor ToBRFV. Dat komt naar voren in een korte instructiefilm van Hazera. De film geeft uitleg over het virus en hoe verspreiding plaatsvindt. Andere wijzen van overdracht zijn minder van belang, geeft de film weer. Het virus kan lang overleven in de grond. Het elimineren van het virus in grond blijkt zeer moeilijk. Reden om de biologische telers te ondersteunen in het opstellen van een aangepast hygiëne protocol.

TuinbouwAlert
Het Hygiëneprotocol en de presentaties van de informatiebijeenkomsten zijn terug te vinden in het ToBRFV-dossier. Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert.