ToBRFV in tomatenteelt

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de pers rondom het virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is het kernteam van TuinbouwAlert vandaag bij elkaar gekomen. ToBRFV veroorzaakt een plantenziekte, maar vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Sinds eind vorig jaar volgt het kernteam dit virus, toen bleek dat een aantal Duitse tomatentelers in de omgeving van Straelen getroffen waren door dit virus. TuinbouwAlert ontwikkelde toen een factsheet met informatie over dit virus, zodat ondernemers kennis hebben van dit nog onbekende virus en alert zijn. Deze factsheet is begin dit jaar onder de tomatentelers en hun telersverenigingen verspreid. Op basis hiervan namen de ondernemers voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne.

Tot nu toe heeft TuinbouwAlert geen officiële meldingen van besmetting van ondernemers of telersverenigingen ontvangen. Vanmorgen is naar aanleiding van de geruchten een mailing naar alle telersverenigingen verstuurd met een oproep melding te maken van verdachte of besmette bedrijven. Het is van groot belang duidelijkheid over de situatie te krijgen, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Op dit moment is een uitgebreid hygiëneprotocol in de maak en komt volgende week beschikbaar. Ook de kennis en ervaring die in Duitsland en Israël beschikbaar is, wordt hierin meegenomen. Het protocol richt zich specifiek op mechanisch overdraagbare plantpathogenen. Hierin zijn maatregelen opgenomen, die het optreden en het verspreiden van ToBRFV tegengaan.

Ga hier naar de dossierpagina met alle informatie rondom het virus.